1 ژانویه 2017

کاشت حلزون گوش برای تمامی ناشنوایان امکان پذیر نیست

انجام عمل جراحی کاشت حلزون گوش برای تمامی ناشنوایان و کم شنوایان امکان پذیر نیست. کاشت حلزون گوش برای تمامی ناشنوایان امکان پذیر نیست کاشت حلزون […]
11 ژانویه 2017

افرادی که میتوانند کاشت حلزون انجام دهند

افرادی که شرایط کاشت حلزون را دارا هستند و میتوانند جراحی کاشت را انجام دهند. کاشت حلزون شنوایی فقط برای اشخاصی طراحی شده که از سمعک […]
11 ژانویه 2017

مسائل قبل و بعد از جراحی کاشت

مسائل مربوط به قبل و بعد جراحی کاشت حلزونی گوش با وجود تحقیقات فراوان، هنوز هیچ ابزاری در دسترس نیست که بتوان با کمک آن قبل […]