28 دسامبر 2019

ساخت عضلاتی با قابلیت تشخیص موسیقی در گوش

 
17 دسامبر 2019

برنامه ای برای شنوایی بهتر کودکان

4 ژانویه 2018

کتایون ریاحی مهمان برنامه فرمول یک

11 ژانویه 2017

مستند بنیاد کمک کتایون ریاحی جهت افتتاحیه جشنواره فجر

فعالیت پایه و اساسی بنیاد کمک برای کودکان ناشنوایی است که نیازمند جراحی کاشت حلزون هستند. با این کمک، نه تنها از موهبت شنوایی بهره مند […]