آوای مهر هستی


همه کودکان، فرزندان ما هستند و شایسته است آنگونه رشد کنند که شکوه زندگی مان باشند.
پس بکوشیم همه آنان آوای مهر هستی را یکسان بشنوند.  کتایون ریاحی

کمک کن بشنوم...

بنیاد نیکوکاری کمک

حامی کودکان نیازمند کاشت حلزون گوش شنوایی

بکوشیم همه‌ی کودکان جهان آوای مهر هستی را بشنوند

شماره حساب:
1 18787878 8100 263

شماره کارت:
5031 0001 2919 5022


در بنیاد کمک چه می گذرد ؟

این قسمت بزودی بارگذاری خواهد شد!


همکاری با موسسه

فعالیت پایه و اساسی بنیاد کمک برای کودکان ناشنوایی است که نیازمند جراحی کاشت حلزون هستند. با این کمک، نه تنها از موهبت شنوایی بهره مند می گردند، بلکه می توانند در مدارس عادی با کودکان هم سن خود به تحصیل و آموزش بپردازند و مانند سایرین به زندگی خود ادامه دهند. شما می توانید با تکمیل این برگ به خانواده بزرگ کمک بپیوندید.


من حاضرم